Zakres działalności

Terenem działania organizacji jest województwo śląskie. Codziennie w naszym ośrodku prowadzone są zajęcia i różne formy terapii dla chorych na SM. Zajęcia odbywają się           w miesięcznych cyklach turnusowych, w których biorą udział beneficjenci z różnych miast województwa śląskiego. Grupa miesięczna ok. 20 – 25 beneficjentów prowadzone są cotygodniowe spotkania poradniczo – informacyjne dla chorych i ich rodzin. Cztery razy     w miesiacu prowadzone są  profesjonalne grupy wsparcia dla chorych i członków rodzin oraz indywidualna pomoc psychologiczna. Organizowane są w różnej formie spotkania         i imporezy integracyjne dla wszystkich członków rodzin oraz społeczności lokalnej. Organizujemy również pomoc wolontariuszy dla chorych w domu.