Realizacja celów stowarzyszenia

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja realizuje swoje cele poprzez:

  1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
  2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
  3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, warsztatów;
  4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
  5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
  6. organizowanie świadczeń na rzecz społeczeństw lub osób indywidualnych;
  7. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
  8. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej przy współpracy kliniki w Ligocie;
  9. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.