Cel i zadania statutowe

 

Kompleksowa pomoc chorym na stwardnienie rozsiane i ich rodzinom w różnych sferach życia:

  • Rehabilitacja społeczna i lecznica chorych na SM
  • Prowadzenie grup wsparcia i poradnictwa indywidualnego
  • Pomoc psychologiczna i lekarza neurologa
  • Prowadzenie różnych form zajęć i terapii zalecanych chorym na SM
  • Poradnictwo i informacje dla chorych i rodzin w Siemianowicach Śląskich