Każdy kilometr z pomocą

Naszego busa nie sposób pomylić z żadnym innym użytkownikiem polskich dróg. Został przystrojony w “barwy klubowe”. Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni, bo staliśmy się jeszcze bardziej widoczni.
Jeżeli więc dostrzeżecie go na drodze lub na swoim osiedlu, to… wiedzcie, że to My – Stowarzyszenie Osób Chorych na SM Nowa Nadzieja. Wozimy nim osoby na rehabilitację do naszego ośrodka.